EXOS Consulting english

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Hlavná stránka

Tematická mapa Používanie tematických map umožňuje jednoduchú navigáciu v uložených informáciách. Používané nástroje a technológie Ontopia vyhovujú norme ISO 13250. Aplikácie sú z rôznej oblasti inteligentného vyhladávanie údajov ako anpríklad zborníky, elektronické skripta.

BPR Návrh firemných procesov realizujeme v niekoľkých krokoch. Prvým krokom je meranie potenciálu firmy, kde zmapujeme stav technického a sociálneho subsystému. Na meranie potenciálu používame metodiku SILMA group. Podľa výsledku merania a stanovených cieľov BPR realizujeme ďalšie kroky ako zmena procesov s väzbou na informačný systém, personálny audit.

CAF2002 Spoločné hodnotenie kvality slúži na porovnanie organizácie s podobnými organizáciami. Je rozšírené najmä v štátnej, miestnej a regonálnej samospráve. Na vyplnenie dotazníku je k dispozícii dotazník.zip , príručka.pdf , príručka.zip . Pre zvýšenie objektivity a na interpretáciu výsledkov metodu CAF2002 používame spolu s meraním potenciálu firmy. V DataBase_Scores sú údaje na porovnanie s organizáciami v ďalších krajinách EÚ. viac ...

LOGOS Knowledge-on-Demand for Ubiquitous Learning je projekt realizovaný na podporu e-learningu . Anotácia , Partneri projektu, web stránka.

Pedagogická činnosť GDF , GDF . Tieto stránky sú určené študentom na konzultácie k predmetom.

Anotácie diplomových prác, ktoré boli vypracované v spolupráci s EXOS Consulting.

XTM-tematické mapy , XML-dokument manažment , tematická mapa, on-line hotel, on-line personálna agentúra, konferenčný informačný systém, IS transfuzia, evidencia grantov

 

Publikácie Prednáška o informatizácii verejnej správy, Infosem 2002.jpg, O metode CAF2002, Implementation of the CAF Model 2OO2 in the local self government .

:

counter | ©2003 EXOS Consulting