Názov práce:

Informačný systém transfúznej stanice

Katedra:

Katedra počítačov a informatiky, TU FEI Košice

Autor:

Miroslav Šturmankin

Vedúci DP:

Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

Konzultant DP:

Ing. Gejza Bodon

Dátum:

10.05.2004

Kľúčové slová:

Informačný systém, transfúzne oddelenie, krvný sklad, outsourcing, B2B trh, bezpečnosť informačného systému

Anotácia:

Diplomová práca sa zaoberá mapovaním informačných systémov dostupných pre transfúzne oddelenia a analýzou vybraného transfúzneho oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Ďalej predkladá návrh informačného systému využívajúceho internetové technológie, outsourcing a B2B trh a rozoberá bezpečnosť informačného systému. Ako ukážka navrhovaných technológií je spracovaný modul krvného skladu.