XTM – Tematické Mapy

 

Obsah:

Úvod: 3

Analýza: 3

Riešenie: 3

Syntax XTM: 3

Spôsob zobrazenia XTM: 8

Analýza dát isss konferencie 2003: 9

Tvorba XTM isss2003.xtm: 11

Záver: 11

Zoznam skratiek: 12

Použitá literatúra: 12

 

Úvod:

 

            Mal som za úlohu popísať dáta isss konferencie tematickou mapou (XTM).

 

Analýza:

 

            Na úvod je potrebné naštudovať syntax jazyka XTM a nájsť spôsob na zobrazenie vytvorenej tematickej mapy. V ďalšom kroku je treba rozanalyzovať dáta vyskytujúce sa v súbore isss2003.pdf a určiť hierarchiu týchto dát. Nakoniec sa vytvorí XTM, a prepíšu sa obsahy článkov vyskytujúcich sa v súbore isss2003.pdf do súborov vhodných pre použitie na internete.

 

Riešenie:

           

Syntax XTM:

            Na začiatok treba povedať, že XTM sa odvíja od SGML, HTML, XML. Takže predpokladám základne skúsenosti v týchto jazykoch (zápis tagov, atributy, atd...). XTM ja “case sensitive“, tj. <baseName> nieje to iste čo <basename>, takže pozor na to! Na stránkach www.ontopia.net som sa dočítal, že v súčasnosti ešte neexistuje editor na XTM. Ale môže sa použiť akýkoľvek textový editor (napr.: Notepad).

 

Krok1:

Najjednoduchšia XTM bude vyzerať takto:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

</topicMap>

 

Atribút encoding nie je povinný. Ak ho nezadáme, tak sa použije znaková sada UTF-8. Ak tento súbor uložíme na disk z koncovkou xtm, mame hotovú prázdnu XTM. Zobrazí sa ako prázdna strana.

 

Krok2:

Vytvorenie topiku:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"

          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

 

<topic id="jano">

  <baseName>

    <baseNameString>Jano Hruska</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

 

</topicMap>

 

V tagu <topic id="jano"> je povinný atribútid“, je to identifikácia nášho topiku. Týmto atribútom sa topik reprezentuje. Tag <baseNameString> je povinný, charakterizujeme ním meno topiku ktoré sa bude zobrazovať pri prehliadaní mapy. Ak tento súbor uložíme na disk z koncovkou xtm, mame hotovú XTM, z jediným topikom, ktorý sa volá Jano Hruska.

 

Krok3:

Priradenie typu topiku:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"

          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

 

<topic id="jano">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#ucitel"/>

  </instanceOf>

  <baseName>

    <baseNameString>Jano Hruska</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

 

</topicMap>

 

Príklad je síce nekompletný, keďže referencia ‘ucitel’ neexistuje, ale priradili sme nášmu topiku typ. To znamená, že topik ‘jano’ je typu ‘ucitel’.

 

Skompletizujeme XTM:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"

          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<topic id="jano">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#ucitel"/>

  </instanceOf>

  <baseName>

    <baseNameString>Jano Hruska</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="ucitel">

  <baseName>

    <baseNameString>ucitel</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="tu_ke">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#skola"/>

  </instanceOf>

  <baseName>

    <baseNameString>Technicka Univerzita Kosice</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="skola">

  <baseName>

    <baseNameString>vysoka skola</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

</topicMap>

 

Doplnili sme mapu o tri nové topiky. Ak tento súbor uložíme na disk z koncovkou xtm, máme hotovú XTM. Pri prehľadaní XTM sa dozvieme že Jano Hruška je učiteľ, a Technická Univerzita Košice je vysoká škola.

 

Krok4:

Pridanie udalosti.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"

          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

 

<topic id="ucitel">

  <baseName>

    <baseNameString>ucitel</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="skola">

  <baseName>

    <baseNameString>skola</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="tu_ke">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#skola"/>

  </instanceOf>

  <baseName>

    <baseNameString>Technicka Univerzita Kosice</baseNameString>

  </baseName>

  <occurrence>

    <instanceOf>

      <topicRef xlink:href="#website"/>

    </instanceOf>

    <resourceRef xlink:href="http://www.tuke.sk/"/>

  </occurrence>

</topic>

<topic id="jano">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#ucitel"/>

  </instanceOf>

  <baseName>

    <baseNameString>Jano Hruska</baseNameString>

  </baseName>

  <occurrence>

    <instanceOf>

      <topicRef xlink:href="#kudo"/>

    </instanceOf>

    <resourceData>Jano Hruska je zodpovedny pedagog ;)</resourceData>

  </occurrence>

</topic>

<topic id="kudo">

  <baseName>

    <baseNameString>kudo</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="website">

  <baseName>

    <baseNameString>webova stranka</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

</topicMap>

 

Doplnili sme mapu. Ak tento súbor uložíme na disk z koncovkou xtm, máme hotovú XTM. Tag occurence ukazuje na zdroje pomocou resourceRef tagu. Napr.: Technická Univerzita Košice ma Webovu stránku, atď...

Krok5:

Vytvorenie asociácie (priradenia).

 

<association id="jano-tu_ke-assoc">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#zamestnanie"/>

  </instanceOf>

  <member>

    <roleSpec><topicRef xlink:href="#zamestnanec"/></roleSpec>

    <topicRef xlink:href="#jano"/>

  </member>

  <member>

    <roleSpec><topicRef xlink:href="#zamestnavatel"/></roleSpec>

    <topicRef xlink:href="#tu_ke"/>

  </member>

</association>

<topic id="zamestnavatel">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnavatel</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="zamestnanec">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnanec</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

 

Topik zamestnanie definuje typ asociácie. Dali sme mu tri mená: jedno (podstatne meno, “zamestnanie”) bez vzťahu, ktoré slúži ako prednastavené meno používané na charakterizovanie typu vzťahu, a ďalšie dve mená (slovesá “zamestnava” a “je zamestnany”) vo vzťahu zamestnavatel a zamestnanec.

 

Aby bola XTM kompletná, je potrebné doplniť zvyšne topiky:

 

<topic id="zamestnanie">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnanie</baseNameString>

  </baseName>

  <baseName>

    <scope><topicRef xlink:href="#zamestnavatel"/></scope>

    <baseNameString>zamestnava</baseNameString>

  </baseName>

  <baseName>

    <scope><topicRef xlink:href="#zamestnanec"/></scope>

    <baseNameString>je zamestnany</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="zamestnavatel">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnavatel</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="zamestnanec">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnanec</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

 

Nie je nutné takto konštruovať asociácie, to záleží na kontexte. Ale v danom prípade je to vhodné z vizuálneho hľadiska.

 

 

Krok6:

To by bolo ako základne vysvetlenie XTM. Ešte pre úplnosť, tu je naša prvá mapa komplet:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"

          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<topic id="zamestnanie">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnanie</baseNameString>

  </baseName>

  <baseName>

    <scope><topicRef xlink:href="#zamestnavatel"/></scope>

    <baseNameString>zamestnava</baseNameString>

  </baseName>

  <baseName>

    <scope><topicRef xlink:href="#zamestnanec"/></scope>

    <baseNameString>je zamestnany</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="zamestnavatel">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnavatel</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="zamestnanec">

  <baseName>

    <baseNameString>zamestnanec</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="ucitel">

  <baseName>

    <baseNameString>ucitel</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="skola">

  <baseName>

    <baseNameString>skola</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="tu_ke">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#skola"/>

  </instanceOf>

  <baseName>

    <baseNameString>Technicka Univerzita Kosice</baseNameString>

  </baseName>

  <occurrence>

    <instanceOf>

      <topicRef xlink:href="#website"/>

    </instanceOf>

    <resourceRef xlink:href="http://www.tuke.sk/"/>

  </occurrence>

</topic>

<topic id="jano">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#ucitel"/>

  </instanceOf>

  <baseName>

    <baseNameString>Jano Hruska</baseNameString>

  </baseName>

  <occurrence>

    <instanceOf>

      <topicRef xlink:href="#kudo"/>

    </instanceOf>

    <resourceData>Jano Hruska je zodpovedny pedagog ;)</resourceData>

  </occurrence>

</topic>

<topic id="kudo">

  <baseName>

    <baseNameString>kudo</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<topic id="website">

  <baseName>

    <baseNameString>webova stranka</baseNameString>

  </baseName>

</topic>

<association id="jano-tu_ke-association">

  <instanceOf>

    <topicRef xlink:href="#zamestnanie"/>

  </instanceOf>

  <member>

    <roleSpec><topicRef xlink:href="#zamestnanec"/></roleSpec>

    <topicRef xlink:href="#jano"/>

  </member>

  <member>

    <roleSpec><topicRef xlink:href="#zamestnavatel"/></roleSpec>

    <topicRef xlink:href="#tu_ke"/>

  </member>

</association>

</topicMap>

 

Spôsob zobrazenia XTM:

            Zvolil som si software „Omnigator IV“ od firmy Ontopia. Je volne šíriteľný program z limitovanou dobou expiracie. Po expiracií je nutné „download-nut” novú verziu zo stránky http://www.ontopia.net/download/freedownload.html.

 

Tento program je určený na pochopenie a naučenie sa  pracovať z XTM. Z toho dôvodu tento program obsahuje nadbytočné informácie o topikoch, ktoré bežný konečný používateľ nepotrebuje vedieť.

 

Práca z týmto programom je jednoduchá. Omnigator je to jednoduchá klient-server aplikácia založená na štandardnom http protokole. Server je J2EE web aplikácia, ktorá používa “Ontopia Topic Map Engine” a “Navigator Framework”, beží to na “Tomcat web server-i”. Inštalačný súbor oks-navigator-trial.jar spustíme (dvojklik myšou). V dialógovom okne po prečítaní a súhlasení z licenciou zadáme cestu cieľového adresára inštalácie. Tým je inštalácia úspešne ukončená. Keďže server je napísaný v JAVA tak treba ešte nainštalovať JDK, je to volne šíritelný software a dá sa stiahnuť z www.sun.com. Keď je všetko nainštalované, spustíme server súborom startup.bat. Je umiestnený v adresári jakarta-tomcat\bin v cieľovom adresári inštalácie (Napr.: C:\Program Files\oks-navigator-trial\jakarta-tomcat\bin\startup.bat). Otvoríme si webový prehliadač (MSIE, Opera, Mozzila, atď...) a zadáme http://localhost:8080/omnigator/ , otvorí sa úvodné okno Omnigator-a.