Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza a návrh internetovej aplikácie

na on-line rezerváciu hotelového ubytovania

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Vypracoval: Miroslav Šturmankin

                                                                      Skupina: 7.

                                                                      Ročník: 4.

                                                                      Šk. rok: 2002/2003


1         Analýza súčasného stavu

1.1       Spôsob hodnotenia kvality poskytovaných možností

Pri analýze a hodnotení stránok si všímam poskytované možnosti na základe členenia do nasledujúcich etáp:

1.      Informácie:                       On-line informácie o poskytovaných službách

2.      Interakcia:                        stiahnutie formulárov k vytlačeniu

3.      Dvojsmerná interakcia:   spracovanie formulárov vrátane autentizácie

4.      Transakcia:                      rezervácia, úhrada zálohy, náhradné ubytovanie

 

Pre percentuálne vyhodnotenie údajov je použitá nasledujúca tabuľka:

Vývoj/etapa

Interval

Definícia

Hodnota

%

Stav 0

0-0,99

0% - 24%

Nie je verejne prístupná internetová stránka, alebo internetovú stránku nie je možné hodnotiť podľa etapy vývoja 1 až 4 

Stav 1

1-1,99

25% - 49%

Informácie, ktoré sú nevyhnutné pre začatie vybavenia služby ponúkanej na internetovej stránke

Stav 2

2-2,99

50% - 74%

Interakcia: stiahnutie formulárov, ktoré sa dajú vyplniť  alebo vytlačiť a sú vhodné pre začatie vybavenia služby ponúkanej na internetovej stránke

Stav 3

3-3,99

75% - 99%

Dvojsmerná interakcia: spracovanie formulárov v elektronickom tvare vrátane autentizácie pre vybavenie služby ponúkanej na internetovej stránke

Stav 4

4

100%

Transakcia: plnohodnotné elektronické spracovanie a vybavenie celého životného cyklu prípadu (rezervácia, úhrada zálohy, potvrdenie rezervácie, ponuka náhradného ubytovania, storno, úhrada poplatku za storno, vrátenie preplatku)

 


1.2       Stránky ponúkajúce on-line rezerváciu ubytovania

Pri tejto analýze som sa zameral na niekoľko najnavštevovanejších slovenských stránok (portálov) umožňujúcich rezerváciu ubytovania v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach na celom Slovensku. Analýza a hodnotenie prebiehali v období od 25. apríla do 8. mája 2003.

 

1.2.1        www.ubytujsa.sk

Obr. 1: www.ubytujsa.sk

Hodnotenie on-line rezervácie: 3,1 (80%)

Tento portál združuje niekoľko kategórií poskytovaných informácií, od možností vyhľadávania a rezervovania ubytovania, poskytovania tipov a informácií ohľadom horských letovísk, lyžiarskych stredísk, vodných plôch, hradov a zámkov, jaskýň, až po podniky rôzneho zamerania v jednotlivých mestách Slovenska (reštaurácie, autopožičovne, taxislužby, diskotéky a.i.).

Pri poskytovaní informácií ohľadom ubytovania je možnosť vyhľadávať zadaním a odoslaním požiadavky pomocou jednoduchého formulára, alebo priamo kliknutím na grafické spracovanie mapy Slovenska rozčlenenej na jednotlivé kraje, pričom sa nám následne zobrazí možnosť zúžiť vyhľadanú ponuku ubytovacích zariadení podľa jednotlivých miest, ktoré môžeme vybrať zo zoznamu. Taktiež je k dispozícii rozšírené vyhľadávanie, kde je možné definovať miesto, typ zariadenia, poskytovanú zľavu, maximálnu cenu ubytovania a vybavenia (reštaurácia, zmenáreň, bazén, kurty a veľa ďalších). Pri vyhľadaných zariadeniach je ako základná informácia uvedená adresa a telefónne čísla, pričom po kliknutí na jednotlivé zariadenia je možné získať emailovú adresu a podrobnejšie informácie o cene, poskytovaných službách, izbách, stravovaní a mnohých ďalších.

On-line rezervácia ubytovania na stránke je realizovaná pri zariadeniach podporujúcich takúto formu formulárom, v ktorom je potrebné vyplniť základné údaje ako meno, priezvisko, telefón (prípadne fax), alebo email, dátum potenciálneho ubytovania a krátky popis. Rezervácia je platná až po telefonickom potvrdení alebo potvrdení emailom po preverení zadaných údajov a kapacít. Táto forma rezervácie spĺňa požiadavky hodnotenia pre 3. etapu (dvojsmerná interakcia), avšak informácie požadované zo strany zariadenia ako aj poskytované objednávateľom sú veľmi strohé, čo sa odrazilo aj na celkovom hodnotení – 3,1 bodov.

 

1.2.2        www.hotelsite.sk

Obr. 2: www.hotelsite.sk

Hodnotenie on-line rezervácie: 3,6 (85%)

Táto stránka sa snaží združiť niekoľko európskych krajín poskytujúcich ubytovanie zastrešených jedným systémom IDS (Internation Databank System), avšak v súčasnosti fungujú len slovenské a české stránky. Okrem vyhľadávania a rezervácie ubytovania je možné ešte vyhľadávanie leteckých spojení, avšak tu sa používa len presmerovanie na ďalšiu stránku zaoberajúcu sa predajom leteniek (www.letuska.cz).

Pri poskytovaní informácií ohľadom ubytovania je možnosť vyhľadávať priamo kliknutím na grafické spracovanie mapy Slovenska rozčlenenej na jednotlivé kraje, pričom sa nám následne zobrazí mapa kraja rozčlenená na jednotlivé okresy. Pri výbere okresu sa už zobrazí zoznam miest v danom okrese, kde sa nachádzajú ubytovacie zariadenia. Taktiež je k dispozícii rozšírené vyhľadávanie, kde je možné definovať miesto, typ zariadenia, počet hviezdičiek, a vybavenie (reštaurácia, zmenáreň, bazén, kurty a ďalšie). Pri vyhľadaných zariadeniach je ako základná informácia uvedená adresa a telefónne čísla, pričom po kliknutí na jednotlivé zariadenia je možné získať podrobnejšie informácie o cene, poskytovaných službách, izbách, stravovaní a mnohých ďalších.

On-line rezervácia ubytovania na stránke je pri všetkých zariadeniach zahrnutých v systéme (ktorých však je dosť málo – väčšinou 1 až 3 na okres) zabezpečená formulárom, v ktorom je potrebné vyplniť základné údaje ako meno, priezvisko, adresu, telefón, email, dátum príchodu a odchodu, počet osôb (z toho detí) a spôsob platby, prípadne spresňujúce informácie. Rezervácia je platná až po telefonickom potvrdení alebo potvrdení emailom po preverení zadaných údajov a kapacít. Táto forma rezervácie spĺňa požiadavky hodnotenia pre 3. etapu (dvojsmerná interakcia), požadované informácie zo strany zariadenia sú jasne zadané a dostatočné na kompletné vybavenie objednávky – hodnotenie 3,4 bodov.

 

 

 

 

 

1.2.3        www.iubytovanie.sk

Hodnotenie on-line rezervácie: 1,2 (30%)

Stránka je nový projekt na slovenskom internete ohľadom poskytovania ubytovacích služieb. Tomu zodpovedá aj počet zaradených ubytovacích zariadení (menej ako 20 hotelov na celom Slovensku) skladajúcich sa z hotelov, penziónov a privátov.

Obr. 3: www.iubytovanie.sk

Pri poskytovaní informácií ohľadom ubytovania je možnosť vyhľadávať priamo vybraním jednotlivého kraja. Požiadavku je ešte možné upresniť vybraním územného celku. Taktiež je k dispozícii rozšírené vyhľadávanie, kde je možné definovať miesto, typ zariadenia, a vybavenie (reštaurácia, zmenáreň, bazén, kurty a ďalšie). Pri vyhľadaných zariadeniach je ako základná informácia uvedená adresa, email a telefónne čísla, pričom po kliknutí na jednotlivé zariadenia je možné získať podrobnejšie informácie o cene, poskytovaných zľavách a vybavení.

Stránka propaguje možnosť on-line rezervácie ubytovania, avšak pri prehliadaní stránky sa mi nepodarilo nájsť žiadnu zmienku o spomínanej možnosti. Databáza poskytuje jedine kontaktnú emailovú adresu na dané ubytovacie zariadenie. Táto forma rezervácie spĺňa požiadavky hodnotenia pre 1. etapu (len nevyhnutné informácie), čo je pri súčasných trendoch naozaj málo – hodnotenie 1,2 bodov.

 

1.2.4        www.limba.sk

Obr. 4: www.limba.sk

Hodnotenie on-line rezervácie: 3,8 (95%)

Jedná sa zrejme o najprepracovanejšiu stránku slovenského internetu zaoberajúcu sa poskytovaním informácií o možnostiach ubytovania a on-line rezervácie. Obsahuje najväčší počet zariadení (viac ako 1200 objektov na celom Slovensku) a veľmi detailné informácie o nich. K dispozícii je aj bezplatné objednanie katalógu zariadení alebo možnosť stiahnuť si jeho elektronickú podobu priamo zo stránky.

Pri poskytovaní informácií ohľadom ubytovania je možnosť vyhľadávať priamo kliknutím na grafické spracovanie mapy Slovenska rozčlenenej na jednotlivé kraje alebo okresy, prípadne je možnosť vybrať si z turistických oblastí, pričom najprv musíme vybrať typ zariadenia, o ktorý máme záujem (chaty, rodinné penzióny, hotely, bungalovy a kúpele). Následne sa zobrazí zoznam ubytovacích zariadení. Taktiež je k dispozícii rozšírené vyhľadávanie, kde je možné definovať miesto, okres, kraj, kapacitu, dobu pobytu, typ zariadenia, počet hviezdičiek, maximálnu cenu a vybavenie (reštaurácia, zmenáreň, bazén, kurty a ďalšie). Pri vyhľadaných zariadeniach je ako základná informácia uvedená lokácia, kapacity, počet hviezdičiek a krátky popis, pričom po kliknutí na jednotlivé zariadenia je možné získať podrobnejšie informácie o cene, počte a typoch izieb, turistických zaujímavostí v okolí zariadenia, orientačnej obsadenosti, pôdoryse, poskytovaných službách a je možné prezrieť si internetovú knihu návštev.

On-line rezervácia ubytovania na stránke je pri všetkých zariadeniach zahrnutých v systéme formulárom, v ktorom je potrebné vyplniť základné údaje ako meno, priezvisko, adresu, telefón, email, dátum príchodu a odchodu a počet osôb, prípadne spresňujúce informácie (počet detí, rozloženie izieb, strava, domáce zviera). Je možné zadať viacero ubytovacích zariadení podľa priority, pričom v prípade obsadenia kapacít v prvom sa pokračuje v rezervácii v ostatných zariadeniach. Rezervácia je platná až po telefonickom potvrdení alebo potvrdení emailom po preverení zadaných údajov a kapacít. Táto forma rezervácie spĺňa požiadavky hodnotenia pre 3. etapu (dvojsmerná interakcia), požadované informácie zo strany zariadenia sú jasne zadané a dostatočné na kompletné vybavenie objednávky – hodnotenie 3,8 bodov.

 

Tabuľka 1: Hodnotenie stránok poskytujúcich ubytovanie

Internetová stránka

Počet bodov

Percent. hodnotenie

www.limba.sk

3,8

95%

www.hotelsite.sk

3,6

85%

www.ubytujsa.sk

3,1

80%

www.iubytovanie.sk

1,2

30%

 


1.3       Vyhodnotenie pripravenosti hotelov na poskytovanie on-line rezervácie

Ako vzorku som si zvolil hotely v Košiciach a okolí zahrnuté na stránke http://www.kosice.sk/icmk/ubytovanie.htm, v súčasnosti sa na nej nachádza 17 hotelov. Ako kritérium pre vyhodnotenie pripravenosti som použil rovnakú metodiku ako v predchádzajúcom hodnotení stránok ponúkajúcich on-line rezerváciu ubytovania.

 

·        Hotel Bankov   ****

Zariadenie disponuje internetovou stránkou podporujúcou on-line rezerváciu pomocou vyplneného formulára s možnosťou platby vopred platobnou kartou. Stránka však nie je chránená žiadnym šifrovaním a preto odosielanie dát nie je bezpečné. Objednávka je platná až po obdržaní emailu alebo telefonátu potvrdzujúceho rezervovanie ubytovania.

Hodnotenie: 3,5 (90%)

 

·        Hotel Hrabina ***

Zariadenie disponuje internetovou stránkou, avšak on-line rezervácia je možná len zaslaním emailu s popisom požadovaného ubytovania.

Hodnotenie: 2,0 (45%)

 

·        Hotel Slovan ***

Zariadenie disponuje internetovou stránkou podporujúcou on-line rezerváciu pomocou vyplneného formulára s možnosťou platby vopred platobnou kartou. Stránka však nie je chránená žiadnym šifrovaním a preto odosielanie dát nie je bezpečné. Objednávka je platná až po obdržaní emailu alebo telefonátu potvrdzujúceho rezervovanie ubytovania.

Hodnotenie: 3,5 (90%)

 

·        Glória Palac

Zariadenie nedisponuje internetovou stránkou ani emailovou adresou, takže on-line rezervácia nie je možná.

Hodnotenie: 0 (0%)

 

 

 

 

·        Hotel Centrum ***

Zariadenie disponuje internetovou stránkou podporujúcou on-line rezerváciu pomocou vyplneného formulára. Objednávka je platná až po obdržaní emailu alebo telefonátu potvrdzujúceho rezervovanie ubytovania.

Hodnotenie: 3,2 (85%)

 

·        Hotel Alessandria ***

Zariadenie nedisponuje internetovou stránkou ani emailovou adresou, takže on-line rezervácia nie je možná.

Hodnotenie: 0 (0%)

 

·        Hotel Dália ***

Zariadenie disponuje internetovou stránkou podporujúcou on-line rezerváciu pomocou vyplneného formulára. Objednávka je platná až po obdržaní emailu alebo telefonátu potvrdzujúceho rezervovanie ubytovania.

Hodnotenie: 3,0 (80%)

 

·        Hotel Ambassador ***

Zariadenie disponuje internetovou stránkou podporujúcou on-line rezerváciu pomocou vyplneného formulára s možnosťou platby vopred platobnou kartou. Stránka však nie je chránená žiadnym šifrovaním a preto odosielanie dát nie je bezpečné. Objednávka je platná až po obdržaní emailu alebo telefonátu potvrdzujúceho rezervovanie ubytovania.

Hodnotenie: 3,3 (88%)

 

·        Hotel Ranč **

Zariadenie nedisponuje internetovou stránkou ani emailovou adresou, takže on-line rezervácia nie je možná.

Hodnotenie: 0 (0%)

 

·        Hotel Akadémia **

Zariadenie disponuje len emailovou adresou, takže on-line rezervácia je možná len zaslaním emailu s popisom požadovaného ubytovania.

Hodnotenie: 1,0 (25%)

 

·        Hotel Štadión

Zariadenie disponuje internetovou stránkou (ktorá poskytuje len veľmi strohé informácie), avšak on-line rezervácia je možná len zaslaním emailu s popisom požadovaného ubytovania.

Hodnotenie: 1,2 (30%)

 

·        Hotel Ferum***

Zariadenie disponuje internetovou stránkou podporujúcou on-line rezerváciu pomocou vyplneného formulára s možnosťou platby vopred platobnou kartou. Stránka však nie je chránená žiadnym šifrovaním a preto odosielanie dát nie je bezpečné. Objednávka je platná až po obdržaní emailu alebo telefonátu potvrdzujúceho rezervovanie ubytovania.

Hodnotenie: 3,3 (88%)

 

·        Hotel Metal*

Zariadenie disponuje internetovou stránkou, avšak on-line rezervácia nie je zatiaľ plne funkčná – je možná len zaslaním emailu s popisom požadovaného ubytovania.

Hodnotenie: 1,75 (40%)

 

·        Hotel Kohal

Zariadenie nedisponuje internetovou stránkou ani emailovou adresou, takže on-line rezervácia nie je možná.

Hodnotenie: 0 (0%)

 

·        Horský hotel Erika

Zariadenie disponuje len emailovou adresou, takže on-line rezervácia je možná len zaslaním emailu s popisom požadovaného ubytovania.

Hodnotenie: 1,0 (25%)

 

·        Hotel Košická Belá

Zariadenie disponuje len emailovou adresou, takže on-line rezervácia je možná len zaslaním emailu s popisom požadovaného ubytovania.

Hodnotenie: 1,0 (25%)

 

·        Hotel Ali

Zariadenie nedisponuje internetovou stránkou ani emailovou adresou, takže on-line rezervácia nie je možná.

Hodnotenie: 0 (0%)

 

Tabuľka 2: Hodnotenie informatizácie hotelov

Zariadenie

informácie na webe

online rezervácia

grafické spracovanie

bezpeč-nosť

body

celkové hodnotenie

Hotel Bankov   ****

4,5

3,5

4,5

0

3,5

90%

Hotel Slovan ***

4,0

4,0

3,5

0

3,5

90%

Hotel Ambassador ***

3,5

4,0

3,0

0

3,3

88%

Hotel Ferum***

3,5

4,0

3,0

0

3,3

88%

Hotel Centrum ***

3,5

4,0

3,5

0

3,2

85%

Hotel Dália ***

4,0

3,5

4,0

0

3,0

80%

Hotel Hrabina ***

3,5

1,5

4,5

0

2,0

45%

Hotel Metal*

2,0

1,5

3,0

0

1,75

40%

Hotel Štadión

1,0

1,5

1,0

0

1,2

30%

Horský hotel Erika

0

1,5

0

0

1,0

25%

Hotel Akadémia **

0

1,5

0

0

1,0

25%

Hotel Košická Belá

0

1,5

0

0

1,0

25%

Glória Palac

0

0

0

0

0

0%

Hotel Alessandria ***

0

0

0

0

0

0%

Hotel Ali

0

0

0

0

0

0%

Hotel Kohal

0

0

0

0

0

0%

Hotel Ranč **

0

0

0

0

0

0%

 

Z hodnotenia vyplynulo, že tretina zariadení prevádzkuje on-line rezerváciu pomocou zasielania formulárov s nutnosťou spätného potvrdzovania objednávok, u druhej tretiny je možné objednávať ubytovanie pomocou emailu a zbytok hotelov nedisponuje internetovým prístupom, čiže nie sú vhodné na zavedenie pripravovanej on-line registrácie.